ORGANY OSKZPZARZĄD STOWARZYSZENIA


Piotr Pieprzyca (Tychy) - Prezes ZarząduAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Wieloletni praktyk. Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Od pierwszych lat związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś współpracuje. W latach 2004 wybrany na 6 letnią kadencję jako arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Od 2006 roku współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami w każdym aspekcie związany ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych. Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na wielu uczelniach publicznych i prywatnych w Polsce. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych. Autor wielu publikacji branżowych i komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz szkoleniowiec ceniony za praktyczne podejście do omawianych zagadnień.


mec. Katarzyna Skiba - Kuraszkiewicz (Wrocław) - Członek ZarząduRadca prawny, doradca oraz wykładowca specjalizujący się w zamówieniach publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2006r. W trakcie swojej praktyki zawodowej reprezentowała wykonawców i zamawiających w setach postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym w postępowaniach dotyczących największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju, zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prac projektowych i nadzoru nad robotami budowlanymi, usług ochrony, utrzymania czystości, usług i dostaw w obszarze IT, zamówień z zakresu obronności. Doradza zarówno na etapie ubiegania się o zamówienie, jak i wykonywania umów zawartych w reżimie zamówień publicznych (w tym umów opartych o wzory FIDIC). Autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym, w tym m. in. książki pt. Tryb podstawowy udzielenia zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. Prelegent na konferencjach z zakresu zamówień publicznych. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.


Agnieszka Szulakowska (Wejherowo) - Członek ZarząduZamówieniami publicznymi zajmuje się od 2004 roku. Prawnik, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą. Swoje doświadczenie - w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE - zdobyła dzięki współpracy z licznymi instytucjami. Autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach z zakresu zamówień publicznych. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Iwona Ziarniak (Wrocław) - Członek ZarząduEkspert do spraw zamówień publicznych, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce). Doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET. Autor publikacji: "Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne", "Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców", "Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców" oraz autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięczników Przetargi Publiczne, IT w administracji, IT Profesional; członek Rady Programowej miesięcznika Przetargi Publiczne. Od 2007 roku szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i w Opolu).


mec. Grzegorz Mazurek (Warszawa)- Członek ZarząduAdwokat i radca prawny. Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, SGGW. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe - gospodarcze, cywilne (należyte wykonanie umów), karne i z zakresu dyscypliny finansów publicznych - dotyczące wydatkowania środków publicznych.
Jerzy Wysocki (Goleniów) - Członek ZarząduKierownik studiów podyplomowych - zamówienia publiczne oraz wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności wykładowca i doradca w ramach projektu KIGNET prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Były wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Praktyk, wieloletni dyrektor wydziału inwestycji i zamówień publicznych w jst. Autor wielu artykułów i pozycji książkowych oraz stały współpracownik prasy fachowej: Przetargi publiczne, Inwestycje sektora publicznego, Monitor Zamówień Publicznych, w okresie wydawania, Przegląd komunalny - zamówienia publiczne.Komisja RewizyjnaElżbieta Sobczuk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Martyna Lubieniecka - Członek Komisji Rewizyjnej
Urszula Łopieńska - Członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Michałowska - Członek Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Olszewska - Członek Komisji Rewizyjnej
Dorota Krajewska-Trajdos - Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd KoleżeńskiCelina Milewska - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Dorota Bielecka - Członek Sądu Koleżeńskiego
Artur Andrzejewski - Członek Sądu Koleżeńskiego
Jerzy Cieśliński - Członek Sądu Koleżeńskiego
Krzysztof Haura - Członek Sądu Koleżeńskiego
Marek Komorowski - Członek Sądu Koleżeńskiego