PUBLIKACJE CZŁONKÓW OSKZPUwaga:

Członkowie OSKZP jako znakomici specjaliści w zakresie zamówień publicznych publikują w wielu pismach branżowych, w szczególności : Przetargi Publiczne, Monitor Zamówień Publicznych, Zamówienia Publiczne Doradca, Zamawiający. Z uwagi na ilość publikacji - publikujemy informacje o najnowszych publikacjach członków OSKZP - grudnia 2022r.

Uwaga do członków OSKZP - W przypadku chęci zamieszczenia informacji o publikacji - prosimy o kontakt z Zarządem.
Artykuły autorstwa członków OSKZP w czasopismach branżowych: • Termin "istotna zmiana" na gruncie Pzp - Zbigniew Pawlak, Przetargi Publiczne 1/2023
 • Elektromobilność w zamówieniach publicznych - Martyna Lubieniecka, Monitor Zamówień Publicznych 12/22 - 01/23,
 • Koszty w postępowaniu odwoławczym - Irena Skubiszak Kalinowska, Zamówienia Publiczne Doradca 12/22,
 • Badanie zdolności kredytowej wykonawcy - Piotr Pieprzyca, Przetargi Publiczne 1/2023,
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w praktyce - Agnieszka Szajkowska, Zamawiający 11-12/2022,
 • Zmowa przetargowa jako podstawa wykluczenia - Grzegorz Mazurek, Monitor Zamówień Publicznych 12/22-01/23,
 • Monopol techniczny - Agata Hryc Ląd, Przetargi Publiczne 1/2023,
 • Skuteczne ubieganie się o zamówienie publiczne - Iwona Ziarniak, Przetargi Publiczne 1/2023,
 • Największe problemy nowego Pzp - Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, Przetargi Publiczne 12/2022,
 • Udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci - Agnieszka Szulakowska, Przetargi Publiczne 12/2022,
 • Nienależyte wykonanie umowy - Anna Spech Schampera, Przetargi Publiczne 12/2022,
 • Sprawna realizacja umów - Małgorzata Filipek Orwat,