Stowarzyszenie

Zarząd Stowarzyszenia

mgr inż. Ewa Wiktorowska – Prezes Zarządu

Doradca i wykładowca zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wykształcenie wyższe mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach; Wpis na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rok 1997 r. – 16 luty 1997 r.; Wpis na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  na 6- letnią kadencję - 30 sierpnia 2004 r. ; Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej od 2008 r., obecnie radca KIG; Członek założyciel, obecnie prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; Przewodniczący kapituły Kryształy Przetargów Publicznych nagrody dla zamawiających i wykonawców z obszaru zamówień publicznych; Członek Rady programowej  miesięczników ds. zamówień publicznych: Przetargi Publiczne, wydawnictwo „Presscom” oraz Doradca Zamówienia Publiczne wydawnictwo „Publicus”; od 2012 r. biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; od 2016 r. do 09.2018 r. członek Rady Zamówień publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; autor publikacji z zakresu zamówień publicznych, robót budowlanych, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno- prywatnego; wykładowca z zakresu  tematyki zamówień publicznych.

mgr inż. Dorota Grochalska – Członek Zarządu

Członek założyciel OSKZP, wieloletni pracownik administracji samorządowej, praktyk, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, szkoleniowiec zajmujący się zamówieniami publicznymi i procesem inwestycyjnym od 1995 roku, inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.  W latach 2011 – 2012 redaktor naczelna miesięcznika „Inwestycje Sektora Publicznego”.

mgr prawa Jacek Jerka – Członek Zarządu

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, były Za-ca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, pełnił obowiązki dysponenta jednej z części budżetu państwa, praktyk w zakresie stosowania przepisów PZP, pracownik instytucji prawa publicznego stosującej ustawę pzp, autor wielu publikacji z zakresu m.in. zamówień publicznych, umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, prawa cywilnego, prawa budowalnego czy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ceniony szkoleniowiec. 

mgr inż. Zbigniew Popek – Członek Zarządu

Ekspert i doradca Krajowej Izby Gospodarczej programu KIGNET. Magister inżynier mechanik posiadający uprawnienia budowlane konstrukcyjne od 1991r. Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od początku jej istnienia. Wieloletni praktyk i dydaktyk. Autor wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego. Doświadczony specjalista w zakresie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego w różnych dziedzinach popartych wiedzą teoretyczną i praktyczną. Ceniony trener z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych oraz prawa budowlanego. Inżynier posiadający duże doświadczenie praktyczne w zakresie organizacji pracy, doboru personelu i kierowania zespołami nadzorującymi realizację wielobranżowych zadań inwestycyjnych sektora publicznego i prywatnego w tym z udziałem środków unii europejskiej. Wieloletni pracownik i doradca jednostek sektora publicznego. Organizator i kierownik projektu wielu zadań współfinansowanych z udziałem środków unii europejskiej w tym w procedurach FIDIC. Specjalista i szkoleniowiec procedur FIDIC. Przewodniczący kilku komisji rozjemczych wg procedur FIDIC.

inż. Jerzy Wysocki – Członek Zarządu

Certyfikowany ekspert  ds. zamówień publicznych w specjalności wykładowca i doradca w ramach  projektu KIG NET. Wieloletni praktyk i dydaktyk. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych jak także wykładowca na wielu uczelniach w Polsce. Autor wielu artykułów i pozycji książkowych oraz  stały współpracownik prasy fachowej. Wieloletni dyrektor działu inwestycyjnego i zamówień publicznych w administracji  samorządowej. Inżynier specjalizujący się w realizacji robót budowlanych.  Organizator i kierujący projektami wielu zadań współfinansowanych z udziałem środków unii europejskiej.

mec. Irena Skubiszak-Kalinowska – Członek Zarządu

Radca Prawny. Członek Zarządu OSKZP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na UW. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 1997 r. członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. W latach 2004 – 2007 arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykładowca na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW oraz Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno–Prywatnego na SGH, ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki w 2010 roku. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego, w tym komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, komentarza do Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, komentarza do Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Od 2002 r. prowadzi w Warszawie kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w dziedzinie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno - prywatnego. Wyróżniona w prestiżowym rankingu indywidualnych prawników Chambers Global w 2016 i 2018 r. jako jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce oraz medalem 35 – lecia samorządu zawodowego radców prawnych w uznaniu zasług oraz zaangażowania w działalność na rzecz samorządu radcowskiego. Wykładowca na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW,  Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno–Prywatnego na SGH oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych,  ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki w 2010 roku.

Komisja Rewizyjna

Elżbieta Sobczuk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Urszula Łopieńska – Członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Pieprzyca – Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Szulakowska – Członek Komisji Rewizyjnej

Iwona Ziarniak – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Sąd Koleżeński

Zbigniew Pawlak – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego              

Artur Andrzejewski – Członek Sądu Koleżeńskiego

Dorota Bielecka – Członek Sądu Koleżeńskiego

Krzysztof Haura – Członek Sądu Koleżeńskiego

Wojciech Kozłowski – Członek Sądu Koleżeńskiego