Aktualności

Informujemy, że Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2020 r. przesyłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stanowisko OSKZP w przedmiocie zaopiniowania poniższych projektów aktów prawnych dotyczących:

Informujemy, że Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w dniu 14 sierpnia 2020 r. przesyłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stanowisko OSKZP w przedmiocie zaopiniowania poniższych projektów aktów prawnych dotyczących:

W związku z tym, że zaproponowany przez Zarząd OSKZP pomysł organizacji „Cyklu spotkań online” spotkał się z pozytywnym odbiorem członków Stowarzyszenia, dzięki zaangażowaniu wielu osób, podjęliśmy decyzję o ich kontynuacji w miesiącu czerwcu.

 
Informujemy, że wykład na temat „Wybrane zagadnienia dotyczące treści umowy w nowym Prawie zamówień publicznych” odbędzie się 25.06.2020 r., a nie jak wcześniej planowano 15.06.2020 r.

 

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej zamieścił opinię na temat "Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19".