Aktualności

W dniu 20 kwietnia w gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20 -lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych najstarszej pozarządowej organizacji działającej w obszarze zamówień publicznych.

Jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia Stowarzyszenia w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Warszawie

W dniu 19 października 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia z pracownikami Ministerstwa Rozwoju. Spotkanie miało charakter merytoryczny i było podzielone na dwa bloki tematyczne.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

serdecznie zaprasza na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 24 marca 2018 r. 

W  5 grudniu 2017 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystości związanej z jubileuszem X-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej.