Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

serdecznie zaprasza na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniach 22-24 marca 2019 r.

Szczegóły wkrótce.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Życzymy wszystkim...

 

KOMUNIKAT nr 1/2018/Z ZARZĄDU OSKZP z dnia 21.11.2018 r.

KOMUNIKAT nr 2/2018/Z ZARZĄDU OSKZP z dnia 11.12.2018 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu (Nr 35 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra dla działu gospodarka).