Aktualności

12 marca 2019 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przesłało do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych uwagi i propozycje do udostępnionego w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności do nowego brzmienia art. 510 tego projektu, wskazując, iż wymaga on ponownego przeanalizowania i korekty.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

zaprasza na konferencję

PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI. DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej zwanym „Projektem”, w dniu 13 lutego 2019 r. zgłosiło uwagi i propozycje do Projektu wskazując, iż niektóre proponowane zmiany wymagają ponownego przeanalizowania i korekty.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

serdecznie zaprasza na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniach 22-24 marca 2019 r. w Rzucewie

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

serdecznie zaprasza na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2019 r.