Aktualności

W  5 grudniu 2017 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystości związanej z jubileuszem X-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przedstawia opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia dokument pod nazwą:

Miło nam poinformować, że w dniu 6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczystość powołania członków Rady Zamówień Publicznych.

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 4 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie obchodów 20-lecia OSKZP i w jej wykonaniu w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r., organizowane są cykliczne spotkania warsztatowe dla członków i kandydatów do Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, na których omawiane są aktualne problemy związane ze stosowaniem w praktyce przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.