Aktualności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2019 r. zgłosiło uwagi do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, do rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3625).

Szkolenie w dniach 20-22 września 2019 r. w Kazimierzu Dolnym

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 r. w Kazimierzu Dolnym

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. 

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Centrum Kongresowym NIMBUS w Warszawie odbyła się konferencja „PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI. DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.

Organizatorem Konferencji była Redakcja miesięcznika ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA, partnerami: Grupa Doradcza SIENNA oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego. Patronatem honorowym konferencję objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych ma przyjemność poinformować, że Magdalena Michałowska (członek OSKZP) została Członkiem Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej (Stakeholder Expert Group on Public Procurement).