Aktualności

Skutki epidemii COVID-19 odczuwa nie tylko gospodarka i administracja, ale też organizacje pozarządowe, które nie mogą prowadzić swojej statutowej działalności w tradycyjny sposób. Pomimo tych trudności nie kapitulujemy i nie poddajemy się.

Zarząd OSKZP dostosowując działania Stowarzyszenia do zmienionej rzeczywistości i wychodząc naprzeciw potrzebom członków OSKZP, postanowił zorganizować cykl spotkań online.

SPOTKANIA ONLINE DLA CZŁONKÓW OSKZP

Skutki epidemii COVID-19 odczuwa nie tylko gospodarka i administracja, ale też organizacje pozarządowe, które nie mogą prowadzić swojej statutowej działalności w tradycyjny sposób.   Pomimo tych trudności nie kapitulujemy i nie poddajemy się.

Zarząd OSKZP dostosowując działania Stowarzyszenia do zmienionej rzeczywistości i wychodząc naprzeciw potrzebom członków OSKZP, postanowił zorganizować cykl spotkań online.

 

UAKTUALNIONY HARMONOGRAM SZKOLEŃ I SPOTKAŃ CZŁONKÓW OSKZP W 2020 r.

 

W dniu 25 marca 2020 roku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przesłało do Ministra Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pismo zawierające uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Komunikat Zarządu OSKZP w sprawie zmiany terminu szkolenia w Rzucewie