Aktualności

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Centrum Kongresowym NIMBUS w Warszawie odbyła się konferencja „PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI. DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.

Organizatorem Konferencji była Redakcja miesięcznika ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA, partnerami: Grupa Doradcza SIENNA oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego. Patronatem honorowym konferencję objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Wystąpienia wstępne wygłosili m.in. obecny Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak oraz pierwszy historycznie Prezes Urzędu Józef Żuk.

Na konferencji wręczono nagrody (statuetki) PUBLICUS za szczególne zasługi dla systemu zamówień publicznych w okresie dwudziestopięciolecia.

Nagrody przyznano dr hab. prof. RYSZARDOWI SZOSTAKOWI za dorobek naukowy oraz wybitne zasługi w kształtowaniu doktryny zamówień publicznych oraz wydawnictwu WOLTERS KLUWER i wydawnictwu C.H.BECK honorując ich wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o zamówieniach publicznych.

Referaty wstępne wygłosili                                                                                                                        

  • Tomasz Czajkowski - „Dwadzieścia pięć lat polskich zamówień publicznych”
  • Włodzimierz Dzierżanowski „System zamówień publicznych w kolejnych latach”

W ramach konferencji przedstawiono także referaty, które wygłosili członkowie naszego Stowarzyszenia:

  • „Człowiek w systemie zamówień publicznych” - Ewa Wiktorowska;
  • „Zamówienia podprogowe” - Agnieszka Olszewska;
  • „Instytucje oraz instrumenty ochrony prawnej” - Jarosław Jerzykowski;
  • „Mediacja/Koncyliacja” - Anna Specht-Schampera.

Konferencję poprowadził Jacek Jerka (członek OSKZP).

Ponadto w konferencji uczestniczyło ponad 130 osób, w tym ok. 40 członków Stowarzyszenia.

Konferencję, której byliśmy partnerem, z całą pewnością należy uznać za bardzo udaną.