Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1183

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych ma przyjemność poinformować, że Magdalena Michałowska (członek OSKZP) została Członkiem Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej (Stakeholder Expert Group on Public Procurement).

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Magda Michałowska uczestniczyła w spotkaniu tej Grupy i Konferencji w Bukareszcie w trakcie których głównym tematem była problematyka małej ilości ofert oraz zmów przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Unii Europejskiej.  Od lat poziom konkurencyjności na rynku zamówień publicznych ustalany jest poprzez badanie poziomu zainteresowania postępowaniem o zamówienie publiczne potencjalnych wykonawców, o czym świadczy liczba ofert składanych w postępowaniu o zamówienie publiczne. Z ostatnich analiz przedstawionych w trakcie spotkania wynika, że ilość ofert w postępowaniach zmniejsza się co przekłada się na brak rzeczywistej konkurencji. Przykładowo wskazano, że w Polsce w procedurach o wartości w złotych równej lub wyższej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp w 2018 roku w 51% postępowań została złożona tylko jedna oferta.

 

Gratulujemy serdecznie naszej Koleżance i życzymy wielu sukcesów.

 

Zarząd OSKZP