Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 4 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie obchodów 20-lecia OSKZP i w jej wykonaniu w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r., organizowane są cykliczne spotkania warsztatowe dla członków i kandydatów do Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, na których omawiane są aktualne problemy związane ze stosowaniem w praktyce przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do dzisiaj odbyły się 4 spotkania:

23 kwietnia 2017 r. w Warszawie, spotkanie inaugurujące obchody z udziałem Pani Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk.

3 czerwca 2017 r. w Warszawie, seminarium pn. „Koszty cyklu życia, BIM, nowe standardy kosztorysowania”. Gośćmi Stowarzyszenia byli przedstawiciele Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych: Prezes Balbina Kasprzyk i Piotr Montewski.

15-17 września 2017 r. w Kazimierzu, seminarium pn. „Nowelizacje Pzp w orzecznictwie i praktyce udzielania zamówień publicznych”. Moderatorami byli członkowie OSKZP: Irena Skubiszak-Kalinowska, Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak, Ewa Wiktorowska, Jacek Jerka, Marcin Kalmus, Piotr Pieprzyca. Gościem specjalnym Stowarzyszenia był dr Paweł Nowicki.

17 listopada 2017 r. w Warszawie, seminarium pn. „Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.”, gości specjalnymi byli pani Elżbieta Wiaderna–Bedrijczuk pracownik i użytkownik platformy elektronicznej zamówień w spółce sektorowej Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Katowice, podmiot zarządzający Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, a także przedstawiciele firm: pzp24.pl sp. z o.o. PLATFORMA PRZETARGOWA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO oraz NAR marketing s.r.o./Sentinet s.r.o., Republika Czeska, EProdukty - PROEBIZ i JOSEPHINE.

10 lutego 2018 r. w Warszawie, seminarium pn. „Zmiany umów w sprawie zamówień publicznych, umowy ramowe”. Moderatorami byli mec. Jarosław Jerzykowski – członek OSKZP i zaproszony gość mec. Grzegorz Wicik.

Kolejne spotkanie planowane jest w dniu 24 marca 2018 r. w Warszawie pn. „Elektronizacja zamówień publicznych”; „Ochrona danych osobowych”.

Obchody jubileuszu XX-lecia zostaną zakończone konferencją, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. w godzinach 12-17:30 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Dobra 56. Na zakończenie konferencji planowany jest jubileuszowy cocktail.

Z okazji jubileuszu zostanie wydana publikacja komentująca istotne zagadnienia prawa zamówień publicznych.