Aktualności

W  5 grudniu 2017 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystości związanej z jubileuszem X-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej.

Była to dla nas szczególna uroczystość, gdyż aż 5 aktualnych członków Izby wywodzi się spośród członków Stowarzyszenia, w tym jeden to członek założyciel.