Aktualności

W dniu 19 października 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia z pracownikami Ministerstwa Rozwoju. Spotkanie miało charakter merytoryczny i było podzielone na dwa bloki tematyczne.

Omówiono szczegółowo przesłane przez Stowarzyszenie do Ministerstwa zagadnienia wymagające, zdaniem Stowarzyszenia, pilnej interwencji legislacyjnej w obecnej ustawie Prawo zamówień publicznych oraz „Założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce - kierunki zmian rekomendowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych”.

W spotkaniu ze strony Ministerstwa uczestniczyli: Joanna Sauter – Kunach Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, koordynator Zespołu do opracowania projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne oraz pracownicy Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju.

Ze strony Stowarzyszenia, w spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu: Ewa Wiktorowska, Dorota Grochalska, Irena Skubiszak- Kalinowska, Jacek Jerka i Zbigniew Popek.

Spotkane przebiegło w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.