Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. 

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Centrum Kongresowym NIMBUS w Warszawie odbyła się konferencja „PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI. DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.

Organizatorem Konferencji była Redakcja miesięcznika ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA, partnerami: Grupa Doradcza SIENNA oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego. Patronatem honorowym konferencję objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych serdecznie zaprasza WSZYSTKICH CZŁONKÓW OSKZP do udziału w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, które w 2019 r. odbędą się w następujących terminach:

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych ma przyjemność poinformować, że Magdalena Michałowska (członek OSKZP) została Członkiem Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej (Stakeholder Expert Group on Public Procurement).

12 marca 2019 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przesłało do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych uwagi i propozycje do udostępnionego w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności do nowego brzmienia art. 510 tego projektu, wskazując, iż wymaga on ponownego przeanalizowania i korekty.