Aktualności
 
Informujemy, że wykład na temat „Wybrane zagadnienia dotyczące treści umowy w nowym Prawie zamówień publicznych” odbędzie się 25.06.2020 r., a nie jak wcześniej planowano 15.06.2020 r.

 

W związku z tym, że zaproponowany przez Zarząd OSKZP pomysł organizacji „Cyklu spotkań online” spotkał się z pozytywnym odbiorem członków Stowarzyszenia, dzięki zaangażowaniu wielu osób, podjęliśmy decyzję o ich kontynuacji w miesiącu czerwcu.

Skutki epidemii COVID-19 odczuwa nie tylko gospodarka i administracja, ale też organizacje pozarządowe, które nie mogą prowadzić swojej statutowej działalności w tradycyjny sposób. Pomimo tych trudności nie kapitulujemy i nie poddajemy się.

Zarząd OSKZP dostosowując działania Stowarzyszenia do zmienionej rzeczywistości i wychodząc naprzeciw potrzebom członków OSKZP, postanowił zorganizować cykl spotkań online.

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej zamieścił opinię na temat "Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19".

SPOTKANIA ONLINE DLA CZŁONKÓW OSKZP

Skutki epidemii COVID-19 odczuwa nie tylko gospodarka i administracja, ale też organizacje pozarządowe, które nie mogą prowadzić swojej statutowej działalności w tradycyjny sposób.   Pomimo tych trudności nie kapitulujemy i nie poddajemy się.

Zarząd OSKZP dostosowując działania Stowarzyszenia do zmienionej rzeczywistości i wychodząc naprzeciw potrzebom członków OSKZP, postanowił zorganizować cykl spotkań online.