Aktualności

Miło nam poinformować, że w dniu 25 września 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołała w skład nowej Rady Zamówień Publicznych dwóch członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych: Agnieszkę Olszewską i Ewę Wiktorowską. Nowej Radzie życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy na rzecz systemu zamówień publicznych.

Zarząd OSKZP

W dniach 20-21 sierpnia 2019 roku odbyły się w Sejmie posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, których przedmiotem było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3625).

Szkolenie w dniach 20-22 września 2019 r. w Kazimierzu Dolnym

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 r. w Kazimierzu Dolnym

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2019 r. zgłosiło uwagi do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, do rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3625).

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Centrum Kongresowym NIMBUS w Warszawie odbyła się konferencja „PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI. DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.

Organizatorem Konferencji była Redakcja miesięcznika ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA, partnerami: Grupa Doradcza SIENNA oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego. Patronatem honorowym konferencję objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.